• Su ve Kanalizasyon İdareleri Mevzuatı
  • Şafak Başa Rozetsiz
  • Atatürk Dönemi Dahiliye Vekaleti ile Mülki ve Mahalli İdareler
  • Şafak Başa
  • Dahiliye Nezaretinden Dahiliye Vekaletine Geçiş
  • Kitap 3